Su Deposu Temizlik Dezenfekte
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir şebeke suyundaki kaliteyi dünya standartlarına çıkarmış ve binamıza kadar temiz ve içilebilir özelliğe getirmiştir. Kapımızın önüne kadar sağlıklı bir şekilde gelen su ,ne yazık ki depolarımızda ve iç tesisatta kullanılabilir özelliğini yitirmektedir . Sağlığımız için hayati önem taşıyan su depolarının 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 08.08.2007 tarih B.10.TSH.0.10.00.04 sayı numaralı genelgeye göre,su deposu bulunan bina ve iş yerlerinin depolarını belirli periyotlarla (su kesintisi olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmesi ve bakımları yaptırılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Depoların kirlenmesi sonucunda suyun içerisinde bulunan klor aktivitesini yitirir ve bu sebepten dolayı hastalık yapıcı bakteri sarılık , dizanteri gibi mikropların üremesine sebep olur. İSKİ yaptığı araştırmada İstanbul’da bulunan su depolarının % 98’inin halk sağlığını tehdit edici boyutta olduğunu tespit etmiştir . Dünyadaki su krizinin su kaynaklarının yetersizliğinden ziyade suyun kötü kullanımından kaynaklandığını bildirmiştir. 17.02.2005/25730 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘insani tüketim amaçlı sular’ hakkındaki yönetmelikte depoların kontrolünü sağlamak amacıyla düzenli olarak numune alınarak belirtilen parametrelere uygun olup olmadığı tespit edilir.....